Hoe?

Volgens ons is Financiële Planning natuurlijk het beantwoorden van de vele vragen die u heeft op financieel gebied. Maar er ligt één vraag dieper, de vraag achter de vraag: Hoeveel geld heeft u nodig voor de rest van uw leven?

Hoeveel heeft u nodig om te kunnen blijven doen wat u nu doet? Of heeft u andere wensen? Uit onze ervaringen blijkt dat mensen een zorgeloos leven leiden als ze weten waar ze financieel aan toe zijn. Ze weten hoeveel hun beleggingen over 10 jaar waard moeten zijn. Ze weten precies wat een jaar eerder stoppen kost en hoe ze dat gaan betalen. Ze weten voor welk bedrag ze hun bedrijf moeten verkopen om financieel onafhankelijk te zijn. Uw huidige en gewenste levensstijl is hierbij leidend. Een traject is altijd maatwerk, maar ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Onze werkwijze in detail: 

Stap 1. Kennismaking

In een kennismakingsgesprek (aan uw keukentafel, op uw bedrijf of op kantoor van Klievink Financieel Management) praten we niet alleen over uw specifieke financiële vragen, maar komen we erachter wat belangrijk is in uw leven. Wat wilt u nog voor uw kinderen betekenen? Welke koers volgt uw bedrijf? Wat zijn zaken waar u zich onrustig bij voelt? We maken tijdens het kennismakingsgesprek altijd duidelijk óf en wat we voor u kunnen betekenen, hoelang een traject duurt en aan welke investering u moet denken.

Stap 2. Inventariseren

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte gaan we uitgebreid in gesprek over uw wensen. Wij creëren financiële rust door deze wensen om te zetten in doelen, te vertalen naar financiële doelen en uiteindelijk met een advies te komen hoe en wanneer deze doelen bereikt kunnen worden. Een ander belangrijk onderdeel van deze stap is het nagaan van relevante gegevens en documenten. Wij hebben hierbij uw medewerking nodig. Zonder volledige inventarisatie kunnen we geen goed advies geven.

Stap 3. Analyseren

Waarschijnlijk is dit voor u de meest saaie handeling van het traject. U kunt deze stap dan ook volledig aan ons overlaten. We gaan tijdens deze stap uw financiële positie en producten grondig analyseren. Hierbij maken we als het ware een foto van hoe u er op dit moment financieel voorstaat.

Stap 4. Adviseren

Ter voorbereiding op dit onderdeel van het traject is een begrijpelijk Masterplan gemaakt waarin we:

  • stilstaan bij uw huidige financiële situatie
  • aandacht hebben voor kansen maar ook mogelijke risico’s
  • doelen hebben vertaald naar financiële doelen
  • advies hoe en wanneer deze doelen haalbaar zijn

Tijdens dit 3e (en soms 4e) gesprek lichten we uw Masterplan toe en komen we gezamenlijk tot keuzes. Na afloop van deze gesprekken weet u precies wat wij gaan doen om u werkelijk financiële rust te geven.

Stap 5. Implementeren

Wij zorgen dat we voor u onze adviezen opvolgen. U krijgt onze ondersteuning in het aanvragen van de juiste financiële producten, het bezoeken van uw notaris of wat dan ook noodzakelijk is om uw financiële leven op koers te krijgen.

Stap 6. Onderhouden

We kunnen alleen beloven dat uw dromen gerealiseerd worden als we een vinger aan de pols houden. Wetgeving verandert, uw financiële situatie of zelfs uw persoonlijke omstandigheden zullen wijzigen. Daarom is het noodzakelijk om minimaal 1 maal per jaar uw planning van voor af aan te herzien. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw financiële situatie doorlopend aansluit op uw levensstijl.